poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Odlew i malowanie: super niszczyciel typu DAGAN | Mould: super destroyer starship


Super niszczyciel typu DAGAN w prototypowym malowaniu na kolanie (na odwal się ale inaczej nie mogłem niestety). Instalacje uzbrojenia ofensywnego malowane na czerwony, instalacje defensywne malowane na żółto. Uzbrojenie (działa) oznaczone kolorem niebieskim.

Na pierwszym zdjęciu widać czysty odlew już z doklejonym uzbrojenie. Czerwono czarne i żółte elementy oraz antenki nie są objęte odlewaniem. Jednak do każdego modelu będzie dołączona odpowiednia liczba tych elementów do samodzielnego montażu.

Super destroyer, DAGAN class in prototype painting (rough one, but I could not do this better). Offensive armament installations in red, defensive installations in yellow. Armament (guns) painted in blue.

On first picture you can see clear mould with attached armament. black-red and yellow elements and antennas are not moulded. Nevertheless, to each model there will be enough of them added to attach them on your own.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz